Praktiske oplysninger

Teknik

Kontaktperson: Ove Høi Petersen.  tlf.  86822788 – 20942788

Personoplysninger  Behandling af personoplysninger

Energirapporten Energirapport 2016-2026

Vedligehold af foreningens areal og bygninger

Håndværkere:
Se Håndværkerliste for AB LangsøParken, 2019  , som har kendskab til bygningerne, og som bestyrelsen derfor kan anbefale at bruge.

Opgavefordeling for bestyrelsen Opgavefordeling for bestyrelsen 2018

Sortering af affald:
Som beboere i  Langsøparken, er vi omfattet af Silkeborg Kommunes affaldssortering. Affaldet sorteres i seks typer,

og der findes containere i vores affaldsrum.

I samtlige rum findes containere til madaffald, som afleveres i de udleverede grønne poser.

Herudover findes i samtlige rum containere til restaffald og til papir og pap. I affaldsrummet ved nr. 11 og 15 står containere til glas,

og ved nr. 13 og 17 står containere til metal og plast. Desuden står ved nr. 11 og 15 containere til haveaffald.

På kommunens genbrugspladser kan afleveres næsten alt.

Du kan læse mere om affaldssortering på  www.silkeborgforsyning.dk

Rengøring:
Trapper og opgange rengøres hver tirsdag. Husk at fjerne din måtte, så rengøringsfolkene kan komme til.

Vinduespolering:
Alle fælles glaspartier i trappeopgangene pudses jævnligt og betales via fællesudgifterne. Pudsning af vinduer i lejlighederne sker for egen regning. Der kan frit vælges vinduespudser.

Græsslåning – Blomsterengen:
Græsarealerne omkring de fire punkthuse har fra landskabsarkitekternes side fra starten været tænkt som enggræs med blomster, hvori der skal slås stier. Der slås derfor kun græs to gange om året, men med mellemrum slås stierne i det lange enggræs. Dog slås græsset jævnligt ude langs vejen.

Arbejdsdage – vedligeholdelse og maling:
Foreningen holder to fælles arbejdsdage – i foråret og efteråret – hvor vi maler træværk, vedligeholder bænke, fliser og udenomsarealer.

Ejendomsforsikring.
Se information her: Forsikringsforhold

Gode råd om udluftning i lejlighederne.
Se information her: Husfred og Husorden

Fælles værktøj:
Foreningen har en fælles borehammer, så du nemt kan bore huller og hænge billeder op. Desuden har vi en højtryksrenser. Begge dele står i det aflåste rum i affaldsrummet ved nr. 17. Bagerst i containerrummet ved nr. 13 er indrettet et lille værksted, udstyret med værktøj stillet til rådighed af beboere. Værkstedet kan benyttes af alle andelshavere, men oprydning og fjernelse af personlige effekter skal finde sted hver gang.

Ekstra nøgler:
Har du brug for at få lavet ekstra nøgler, skal du betale og bestille den hos nøglekoordinator Poul Henning Klausen, Papirfabrikken 13.st.th.

Vedligeholdelse af afløb på altaner:
Afløb fra altaner skal regelmæssigt renses og holdes fri for blade, blomster og andet, som kan tilstoppe afløbet. Hvis afløbet stopper til, vil det medføre overløb fra opsamlingsbakken, som ligger under altanens træbelægning. Et stoppet afløb vil forårsage overløb ned af underboens vinduer og altandør. Det er bekræftet i mindst to tilfælde. Problemet er dog, at hverken Årstiderne Arkitekter A/S, rådgivende ingeniør Søren Jensen A/S, fabrikant af altaner Plan Trapper A/S eller byggefirmaet IBI A/S ikke har været opmærksomme på den nødvendige rensning af afløb. For at rense afløbet skal gulvbrættet, som er placeret over afløbet, fjernes.

Vedligeholdelse af vinduer og altandøre:
Hængsler på døre og vinduer skal tilføres et par dråber olie. Låsepaler på altandør(e) og vinduer smøres med et silikone pasta produkt.

Aflæsning af fjernvarmeenhed:
Aflæsning af måler til fjernvarme er i flere lejligheder ret vanskelig på grund af målerens placering. Energimåling på display Type MULTICAL Fabrikat Kamstrup A/S. Silkeborg Kommunes Forsyningsafdeling kan levere en holder til målerenheden, som så kan placeres efter ønske, dog iht. ledningernes begrænsning.

Brugervejledning til fjernvarmeenhed:
Du kan her downloade en brugervejledning til GEMINA TERMIX 24VMTD FJERNVARMEENHED. Enheden er monteret i alle teknikrum i Langsøparken, og to ventiler kan justeres i forhold til den ønskede varme.  Brugervejledning1_for_Gemina_Termix_24_VMTD_Fjernvarmeunit