Bestyrelsen

Kontaktperson til bestyrelsen er Ove Høi Petersen, Papirfabrikken 15, st. th., tlf. 86 82 27 88.  –  20 94 27 88

Har du punkter, du gerne vil have behandlet på et bestyrelsesmøde, så bedes de skriftligt givet til Ove Høi Petersen.

Bestyrelsen i Andelsboligforeningen LangsøParken vælges på den årlige generalforsamling. Bestyrelsens opgave er at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen består af fem medlemmer inkl. formanden. Formand og næstformand vælges for en to-årig periode. De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer vælges for to år af gangen forskudt, således at der hvert andet år vælges to bestyrelsesmedlemmer og hvert andet år eet bestyrelsesmedlem på generalforsamlingen.

Bestyrelsen:

Formand
Knud Sand Andersen
Papirfabrikken 17, 3. th.
8600 Silkeborg
Mobil 29 45 16 31
E-mail: knudsandandersen@gmail.com
Senest valgt for 2 år 2019
PENTAX DIGITAL CAMERA
Næstformand
Jørgen Kongstadt
Papirfabrikken 13, 2. tv.
8600 Silkeborg
Mobil 21 78 21 90
E-mail: kongstad@post10.tele.dk
Senest valgt for 2 år 2020
jorgen_kongstadt_christensen
Sekretær – Webmaster
Ove Høi Petersen
Papirfabrikken 15, st.th.
8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 27 88
Mobil 20 94 27 88
E-mail: connel@webspeed.dk
Senest valgt for to år i 2019
Ove Høi Petersen
Bestyrelsesmedlem – Administrator
Poul Henning Klausen
Papirfabrikken 13, st. th.
8600 Silkeborg
Tlf. 20 56 20 28
E-mail: phtk@live.dk
Indtrådt i bestyrelsen 2007
Senest valgt for to år i 2020
Poul Henning Klausen
Bestyrelsesmedlem

Kirsten Astorp                                                                                                                                                         Papirfabrikken 17, 1. tv.                                                                                                                                          8600 Silkeborg                                                                                                                                                          Tlf. 40 29 59 03                                                                                                                                                        E-mail: ka40295903@gmail.com                                                                                                                           Valgt for 2 år i 2019                                                 

Festudvalget:                                                                                                                                                                Kirsten Astorp – Merete Brøgger – Torben Rasmussen
1.suppleant                                                                                                                                                                Jørgen Kjeldgaard                                                                                                                                                   1. suppleant valgt for et år 2020

2. suppleant
Niels Daugaard Pedersen
2. suppleant valgt for et år 2020

Administrator: Poul Henning Klausen valgt for 2. år 2020

Bilagskontrollanter valgt for 1. år 2020: Jette Kildevæld Johansen og Christian Odgaard

 Regnskabsassistance                                                                                                                                                   Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab                                                                                                     Papirfabrikken 26                                                                                                                                                         8600 Silkeborg                                                                                                                                                             Revisor siden 2003                                                                                                                                                       Senest valgt for 1. år i 2018