Vil du købe?

Der er i øjeblikket ingen lejligheder til salg

BEMÆRK:  Det er fortsat muligt at blive skrevet op til bestemte lejlighedstyper (størrelser) men ikke til en bestemt placering (etage/blok). Det er ligeledes muligt fortsat at vælge at være passiv på listen. Ovenstående ændrede regler gælder for alle på ventelisten, uanset hvornår man er skrevet op.

Kontakt vores administrator for at komme på venteliste.

Se her ventelisteprocedure vedrørende Andelsboligforeningens venteliste.

Se her ventelisteskema  Kan hentes her

Se alle 55 lejligheder og deres placering.

Den eksterne venteliste

Interesserede købere, som ikke allerede bor i andelsboligforeningen, kommer på den eksterne venteliste.

Den interne venteliste

Er du allerede andelshaver i LangsøParken og interesseret i anden lejlighed, kommer du på den interne venteliste.

Købere på den interne venteliste har fortrinsret til lejligheder i forhold til købere på den eksterne venteliste.

Da en andelshaver kun kan eje èn andelslejlighed, vil der i forbindelse med salg altid blive solgt en lejlighed til en ny andelshaver fra den eksterne venteliste.