Bådebroen og fredskoven

baadebroen
Bådebroen ved LangsøParken.

Bådebroen ved Silkeborg Langsø er en publikumsbro, men LangsøParken og Langsøparken II har tinglyst en brugsret til broen.

Broen er etableret i 2004 af Silkeborg Statsskovdistrikt. Andelsboligforeningen LangsøParken har bidraget med kr. 5.000,- af den samlede pris på kr. 55.000,-, og broen vedligeholdes af Silkeborg Statsskovsdistrikt. og mange kanofarere på Silkeborg Langsø gør holdt ved bådebroen ved LangsøParken.

Skov- og Naturstyrelsen ejer jordstykket ned mod søen, og der kan ikke opføres bygninger på dette stykke. Der har været tale om at etablere bål- og grillplads ved broen.

Det er tilladt at fiske fra broen, hvis man har købt et lovligt fisketegn.

Fredskoven, som ejes af Silkeborg Statsskovdistrikt under Skov- og Naturstyrelsen, begynder ved andelsboligforeningens skel ned mod søen. Der må ikke fældes eller opstammes træer i fredskoven.

Der er opmålt og tinglyst udsigtskiler, men Statsskovvæsnet er imod enhver ændring af bevoksningen.